مورینگا امو moringa emo

مورینگا امو

moringa emo

تمامی محصولات برند مورینگا امو" دارای ترکیب انحصاری لافا ایل میباشند. لا فا ايل (Lafaoil) ترکیبی انحصاری از روغنهای گیاهی و ویتامینهای زیر است: 1. روغن دانه مورینگا 2. روغن دانه آرگان 3. روغن هسته انگور 4. روغن دانه آفتاب گردان 5. ویتامینهای جوان ساز و احیاکننده A و E .این معجون گیاهی سرشار از مواد مؤثره مغذی و مفید است که موجب عملکردی همه جانبه بر ساختار پوست و مو میشود و حس تازگی و طراوت را به ارمغان می آورد. این عملکرد باعث حفظ جوانی افزایش نرمی و لطافت افزایش استحکام بهبود درخشندگی و شفافیت پوست و مو میشود.

تمامی محصولات برند مورینگا امو" دارای ترکیب انحصاری لافا ایل میباشند. لا فا ايل (Lafaoil) ترکیبی انحصاری از روغنهای گیاهی و ویتامینهای زیر است: 1. روغن دانه مورینگا 2. روغن دانه آرگان 3. روغن هسته انگور 4. روغن دانه آفتاب گردان 5. ویتامینهای جوان ساز و احیاکننده A و E .این معجون گیاهی سرشار از مواد مؤثره مغذی و مفید است که موجب عملکردی همه جانبه بر ساختار پوست و مو میشود و حس تازگی و طراوت را به ارمغان می آورد. این عملکرد باعث حفظ جوانی افزایش نرمی و لطافت افزایش استحکام بهبود درخشندگی و شفافیت پوست و مو میشود.